+38067 48 55 333 RSS Допомогти

Публічна оферта

Договір про добровільну пожертву

Благодійний фонд «Одигітрія», в особі Директора Краснобаева Дмитра Олеговича, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Благоотримувач», цим пропонує фізичним особам, іменованим надалі «Благодійник», укласти Договір про добровільну пожертву на нижченаведених умовах:

1. Предмет договору

1.1. Дана пропозиція є публічною офертою (пропозицією про здійснення угоди). Акцептом даної оферти (прийняттям пропозиції) є здійснення Благодійником перерахування грошових коштів чи передача матеріальних або нематеріальних цінностей Благоотримувачу. Прийняття даної пропозиції Благодійником означає, що останній ознайомився і згоден з усіма умовами цього Договору з Благоотримувачем.

1.2. За цим договором Благодійник в якості добровільної пожерти перераховує власні кошти або надає матеріальні чи нематеріальні цінності Благоотримувачу, а Благоотримувач приймає пожертви та використовує їх на свої статутні цілі.

2. Укладання договору

2.1. Моментом укладення договору і набрання ним чинності вважається момент отримання Благоотримувачем перерахованих Благодійником як пожертви грошових коштів чи передачі матеріальних або нематеріальних цінностей його предствнику. Цей договір діє до моменту повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань і може продовжуватись знову необмежену кількість разів шляхом чергового перерахування добровільної пожертви Благодійником.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Благоотримувач зобов'язується використовувати отримані від Благодійника за даним Договором грошові кошти чи інші блага відповідно до цільових призначень пожертв у випадку, якщо Благодійник в платіжному документі або іншим способом вказав певну програму Благоотримувача для цільової пожертви чи інше конкретне призначення в рамках статутної діяльності Благоотримувача.

3.2. У випадку, коли Благодійник не вказав цільового призначення пожертви, вона витрачається на статутну діяльність на власний розсуд Благоотримувача.

3.3. Благоотримувач не несе перед Благодійником інших зобов'язань, крім зобов'язань, зазначених у цьому Договорі.

4. Розмір пожертви.

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір добровільної пожертви та перераховує її на розрахунковий рахунок Благоотримувача чи передає його представнику на умовах цього Договору.

5. Інші умови.

5.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей між Сторонами за цим договором, вони будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки і розбіжності можуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України в судових інстанціях за місцем знаходження Благоотримувача.

6. Реквізити Благоотримувача: Благодійна Організація "Благодійний Фонд" Одигітрія " Юридична та фактична адреса: вул. Базарна, 25, к.8, Одеса, 65014, Україна. код ЄДРПОУ 39893123 Рахунок №: 26000455012355 в АТ «ОТП Банк», МФО банку: 300528